Kto rýchlo a veľa behá, ten si skráti život? Čo naozaj vyplýva z varovných výskumov | smag.sk